Välj behandling för din migrän

29 september 2021 jonas_olsson

Att leva med återkommande migränattacker är ingenting roligt alls. Det tar mycket energi och tid från vardagen som gör det svårt att vara med på allt man vill. Men genom att genomgå en migrän behandling kan man få hjälp med sina problem och sin huvudvärk. 

Migrän är vanligt både bland män och kvinnor, även om kvinnorna är överrepresenterade. Innan man går och får behandling för sin migrän kan det vara bra att ha skrivit dagbok ett par veckor. På så vis kan man påvisa hur mycket och hur ofta man har sina attacker. 

Det finns idag olika läkemedel man kan prova om man lider av migränanfall. Dessa går att ta i tablettform men även i form av en nässpray. Dessa används ofta som akuta lösningar vid migränhuvudvärk. Som förebyggande behandling kan man också göra en hel del idag för patienter med migrän. 

Förebyggande behandling mot migrän

Botox är en av de behandlingar som man ger idag till patienter som har det jobbigt med återkommande migränepisoder. Det är ett effektivt sätt att förebygga migrän. Med hjälp av injektioner av botox höjer man smärttröskeln i de nerver som förmedlar smärtan vid migrän. Många har blivit mycket hjälpta av den typen av behandling. 

Det finns också medicin man kan få som en typ av förebyggande behandling mot migrän. 

Man kan också behöva se över en del andra saker och faktorer i livet rent allmänt som kan påverka migränanfallen. Det kan handla om kost, motion, om man är en person som stressar mycket och så vidare. 

En genomgång av hur livet ser ut kan man få hjälp och stöd med från vården om man lider av mycket anfall av migrän. Det finns hjälp att få, man ska inte behöva gå omkring och lida i tysthet med sin migrän. Ta hjälpen som erbjuds till dig som lider av migrän. 

Fler nyheter