När du behöver psykoterapi i Västerås

27 juni 2022 Lily_Hansen

Livet kan förändras på ett ögonblick och ingenting blir sig likt igen. Det kan handla om allt från att du bevittnar eller är med om en olycka, blir utsatt för ett brott eller om någon livsomvälvande händelse sker, som dödsfall, svår sjukdom eller annat. Många gånger kommer man långt genom att prata med familjemedlemmar och nära vänner, men om händelsen satt djupa spår kan det påverka vardagen och man behöver den extra hjälpen en terapeut kan ge. Alla som har varit utsatta för ett trauma behöver bearbeta det på något sätt. Många behöver psykoterapi. 

Det finns fortfarande förutfattade meningar om vad det innebär att gå i psykoterapi. Ofta kommer fördomarna från människor som faktiskt inte har en aning om vad de pratar om. Att få hjälp att sätta ord på det man varit med om och bearbeta det i en trygg miljö kan vara avgörande för att må bra i framtiden, slippa sjukskrivning från jobbet eller annat som bidrar till en dålig livskvalitet.

 

Psykoterapi Västerås

 

Psykoterapi kan vara kort eller lång

Det finns olika inriktningar när det gäller psykoterapi i Västerås. Vissa terapier pågår under en kortare tid, kanske 10 – 15 samtal, medan andra kan pågå under flera månader eller till och med år. Det viktigaste är att det finns ett förtroende mellan psykoterapeuten och klienten så att samtalen verkligen är till hjälp. Psykoterapi är inte ett jämbördigt samtal, det är terapeutens roll att se till att man håller sig till ämnet och att se till att behandlingen utvärderas med jämna mellanrum. 

Vad händer om man går till en terapeut och det inte känns bra? En grundläggande förutsättning är att klienten känner tillit att öppna sig och berätta om sina känslor och upplevelser för terapeuten. Om klienten inte känner förtroende eller tillit att göra detta är det bättre att klienten väljer en annan terapeut. 

Fler nyheter