Förskola med fokus på hälsa och lärande på Östermalm

26 juli 2021 jonas_olsson

En gång i tiden talades det om att förskolor, eller dagis som man sa då, var en slags förvaring av barn. Där fick barnen förvisso mat och lekmöjligheter, men det var också mestadels fokuset. Idag kallas det för förskola och har ett schema som innebär att barnen får en hel del till livs. Det finns ett större tänk på vad barnen stoppar i sig och hur barnens dag ser ut, gällande rörelse och lärdomsmöjligheter.

Men det finns en del olika typer av förskolor där man fokuserar på lite olika saker. På en förskola i Östermalm har man som fokus en helhetsbild där barnen får näringsrik mat, lärdom och där de får vara ute varje dag i ur och skur. Allt för att främja barnens mående och skapa goda vanor inför framtiden. Samtidigt som barnen får sig lite lärdom till livs som är till stor fördel inför den kommande skolgången. 

 

Lek och lärdom

Har du tänkt på varför hundar så snabbt lär sig att vissa ord är positiva, men att andra ord är något som djuret inte tycker är lika roliga och därför verkar de aldrig lära sig dem? Så är det även med människor i stort, och barn specifikt. Ett barn som får leka fram lärdom har lättare för att lära sig, än ett barn som känner tvång eller stress gällande lärandet. Därför är förskolan extra viktig för barns kommande skolgång.

För trots att förskolan inte har lektionssalar eller betyg, så är den lärdom barnen får där såklart viktig för resten av livet. Med hjälp av lekar, besök på djurparker och museum, sånger och teater, får barnen på ett lekfullt sätt tillgodogöra sig grunderna inom skolväsendet. Som enklare matematik, biologi, språk och annat. Det ger grunden som sedan är mycket lättare att bygga vidare på, än om barnet inte kan något.  

Fler nyheter